دفاتر طراحی

      شماره دفتر     نام  مسئول دفتر     نام خانوادگی   مسئول دفتر آدرس شماره تماس
30-0001 علی حاجیلو زنجان -خیابان شهدا-طبقه فوقانی ساختمان کوروش 10 - واحد3 33567074 09122414610
30-0002 هادی رسولی زنجان- خیابان سعدی شمالی-ساختمان شمس-طبقه سوم-واحد 305 33466795 09123422950
30-0003 شیوا حمزه تبار زنجان-کوی ولیعصر-شهرک نیکسازان-خیابان کوثر 13-پلاک 17 33788242 09125417592
30-0004 سعید قربانی مطلق زنجان-خیابان سعدی شمالی - ساختمان اشراق - طبقه دوم - واحد11 33552664 09123411669
30-0005 مهدی لطفی فر زنجان -خیابان توحید(مسگرها) - پلاک 39 33321890 09123410409
30-0006 هادی رضائی برندق زنجان-انصاریه-خیابان ولیعصر -بین گلستان 17 و 16- ساختمان 79 33787671 09122421306
30-0008 جهانگیر افشار زنجان- خیابان جمهوری اسلامی-نبش خیابان نهم اعتمادیه-ساختما رادمان-طبقه اول-واحد4 33423840 09124413928
30-0009 محمدباقر مقدم زنجان-سعدی شمالی - روبروی جهاد کشاورزی - پلاک 236- ساختمان آروین - طبقه اول - واحد 2 33535707 09121415840
30-0010 امیدرضا غنی زنجان-خیابان کارگر (صفا) -ساختمان صدف - پلاک 152 - واحد  304 33450379 09121410215
30-0011 مجید راشاد زنجان-انصاریه-انتهای 30متری انصاریه-نرسیده به تقاطع اشراق-قطعه 7250-طبقه اول 33789178 09123412193
30-0014 پیمان قصابی زنجان ـ خیابان شهداء ـساختمان کورش 10 ـ طبقه اول ـ واحد 2  33565005 09121410165
30-0015 محمدحسین غنیون زنجان-شهرک کارمندان -فاز دوم-خیابان هفتم غربی-پشت بانک ملی-پلاک 54 33449882 09121411762
30-0016 منصور ندیرخانلو زنجان- دروازه رشت- ابتدای خیابان صفا -ساختمان امیر -طبقه سوم -واحد 9 33469365 09128779174
30-0017 جعفر خزاعی زنجان ـ کوی علوم پایه - انتهای عارف 10- قطعه 9219 33460865 09122418545
30-0018 محمد سعید نمازی زنجان -خیابان سعدی شمالی-کوچه شهید صفری-ساختمان آنتیک1-واحد6 33569775 09121414815
30-0019 محمدحسین مرسلی زنجان-خیابان بعثت ـروبروی بانک صادرات- ساختمان 110ـ طبقه سوم - واحد 3 33362212 09121415044
30-0020 حمیدرضا اسلامی زنجان - خیابان زینبیه غربی-کوچه علیمردان خان-ساختمان عتیق-طبقه اول-واحد4 33332545 09124068946
30-0023 عباس نوری عصری زنجان - اعتمادیه-خیابان 13 - پلاک 10- طبقه دوم 33424658 09121413424
30-0024 محسن حسینی صبائی زنجان اراضی پایین کوه-فاز4-میثاق 13-جنب مسجد امام رضا-قطعه تجاری 102-طبقه اول 09196102383
30-0025 پیمان فیروزبخت زنجان - کوی فرهنگ-نیلوفر 10- پلاک 1186 33564871 09124413367
30-0027 عباس قدیمی زنجان- 45 متری انصاریه -مابین سهروردی 3 و 4 -طبقه اول -پلاک 6207 33743094 09125425438
30-0028 فریدون نقیلو زنجان خیابان شهدا ساختمان ارک پلاک 362 33551339 09127418527
30-0029 یونس داودی زنجان-چهارراه امیرکبیر - پاساژ امیر کبیر - طبقه اول - واحد4 33331050 09123412936
30-0030 حسن عاشقی اسکوئی زنجان-خیابان سعدی شمالی- ساختمان میلاد- طبقه1- واحد3 33462739 09177749010
30-0032 محمدحسن عسگرلو زنجان-خیابان صفا - روبروی کارخانه کبریت - پلاک 132 33450540 09122414855
30-0033 خلیل رحیمی زنجان-45متری انصاریه-بالاتر از سهروردی3- قطعه6206 33774596 09122429362
30-0034 فرید عطائی زنجان-خیابان صفا - ساختمان صفا - طبقه دوم - واحد 41  33462298 09121413048
30-0035 جواد یوسفی زنجان - اعتمادیه-خیابان معلم-جنب خ سوم شرقی-طبقه فوقانی سوپرمارکت ملکی-طبقه 1 -واحد جنوبی - پلاک 31 33420425 09122428055
30-0036 احمد حسنی زنجان -خیابان دکتر آیت- نبش کوچه شهید سینایی - پلاک 1 33451667 09121415018
30-0039 جواد رئوفی زنجان-اراضی پایین کوه-میثاق 25-قطعه 186 33470107 9121418006
30-0040 جمشید منیری زنجان-اعتمادیه - خیابان معلم - نبش خیابان دوم وسط-پلاک 12/1 33423496 09125421695
30-0041 محمد قنبلانی مجرد زنجان - بلوار سرداران شهید- نرسیده به غذاخوری شهریار- ساختمان یاران -طبقه اول-واحدیک 33465123 09121415389
30-0042 حبیب اله ابراهیمی زنجان- خیابان 17 شهریور-ساختمان آریا-پلاک 60- طبقه اول-واحد1 33534607 09123411262
30-0043 غلامحسین جعفری زنجان-بلوار آزادی-جنب بانک کوثر-پلاک 388 - 09122425024
30-0044 علی انصاری زنجان-اراضی پائین کوه -فاز2- میلاد 10- قطعه 112 33778437 09127721752
30-0045 علی نورسینا زنجان-انصاریه-خیابان ولیعصر -بین گلستان 17 و 16- ساختمان 79 33787671 09127440047
30-0046 حمید اخوان زنجان-خیابان 17 شهریور-ساختمان آریا-طبقه دوم-واحد یک 33548469 09122410261
30-0047 حسین نجفیان زنجان-خیابان سعدی شمالی -روبروی اداره برق -ساختمان دیاموند-طبقه دوم- واحد 4 33569594 9121410965
30-0049 جواد عسگری زنجان-خیابان پروین اعتصامی-روبروی دانشکده پیراپزشکی -پلاک 151 09123415874
30-0050 سارا شهابی زنجان-کوچه مشکی-بلوار سرداران شهید-ساختمان آیتی سنتر-پلاک 11-طبقه دوم -واحد 603 33464676 09122419505
30-0051 سمیه بیات زنجان - خیابان شهداء - روبروی فرمانداری سابق (همیاری شهرداری ها)-پلاک 260 33541416 09151586648
30-0054 داود علی آبادی زنجان -خیابان سعدی شمالی -کوچه شهید صفری - ساختمان آنتیک 1- واحد یک 33568921 09122410733
30-0055 مهدی رضائی راد زنجان-فلکه قائم - ساختمان قائم - طبقه چهارم -واحد 408 33460678 09126418436
30-0056 علیرضا پری نژاد زنجان -انصاریه-خیابان ولیعصر-بین گلستان 16و17 -روبروی مسکن فرهنگیان 33779422 09125415141
30-0057 مهدی خان بابائی زنجان - اراضی پائین کوه - نبش میثاق 13-قطعه 102- طبقه اول 33464068 09122413854
30-0058 داود معصومی زنجان-خیابان خرمشهر-نرسیده به میدان هنرستان-طبقه فوقانی مبل پاسارگاد- واحد 103 33785843 09123411762
30-0059 مهدی مقیمی زنجان-انصاريه - بوستان 7 - پلاك 588 33785588 09125422551
30-0060 علیرضا رضائی زنجان ، میدان قائم-ساختمان قائم-طبقه 6 -واحد608 33460727 09126418517
30-0063 عباس رسولی زنجان-کوچمشکی - چهارراه دوم-ساختمان شهاب - طبقه اول - واحد 2 33447183 09123412548
30-0065 هادی مهدی پور ثابت زنجان-خیابان سعدی شمالی - روبروی بیمارستان ارتش - ساختمان شمس طبقه سوم - واحد 306 33568105 09121411595
30-0066 جمال میانداری زنجان- میدان قائم- ساختمان قائم-طبقه چهارم-واحد 407 33460852 09126415184
30-0068 محسن نبوی  زنجان-میدان آزادگان-مجتمع تجاری سهند-طبقه ششم-واحد 602 33410028 09122418816
30-0069 علیرضا غیبی زنجان-سعدی شمالی - جنب کوچه دست افشان - ساختمان ستاره - طبقه اول - واحد2 33457823 09122417064
30-0070 حسین بیات زنجان-میدان قائم-ساختمان قائم-طبقه سوم-واحد307 33445240 09121414153
30-0071 پیام اشتری زنجان-خیابان جمهوری-نبش خیابان نهم غربی اعتمادیه-ساختمان رادمان-طبقه دوم-واحد12 33421515 09109722807
30-0072 محمدرضا اسدی پور زنجان-چهارراه سعدی-کوچه دارایی-ساختمان اشکان -طبقه اول 33703195 09123411691
30-0073 مجتبی فیروزمند زنجان-کوچه مشکی-میدان رسل-خیابان امامت-پلاک 11-ساختمان پارساگشت-طبقه  زیرزمین 33445658 09125422051
30-0074 علی اصغر میرزائی - 33557861 09124420704
30-0075 مجید احمدی زنجان-خیابان صفا -ساختمان صفا- پلاک 30- واحد 31 33461041 09122417064
30-0076 علیرضا علی محمدی زنجان-میدان ارک- خیابان 17 شهریور روبروی شیرینی سرای ارک -پلاک 562 33550983 09123415324
30-0077 رضا صادقی زارع زنجان-شهرک انصاریه - خیابان 30 متری ولیعصر - نرسیده به میدان شهریار- پلاک 7252 - طبقه اول 33780776 09122411398
30-0078 جلیل جزونقی زنجان-ميدان وليعصر- روبروي اورژانس وليعصر- خ معبودي - پلاك 30 33466539 09122429560
30-0079 علی  محمدی زنجان-دروازه ارک - ابتدای خیابان 17 شهریور- ساختمان حمید- طبقه دوم -واحد 11 33561922 09125463313
30-0081 ولی اله داوری ابهر-بلوار طالقانی جنوبی-کوچه بانک مسکن-پلاک 16-طبقه اول -واحد یک 35231498 09127421829
30-0082 علی تابان زنجان- خیابان بعثت-روبروی خیابان جاوید-ساختمان بعثت-طبقه سوم-واحد 14 33451782 09127404204
30-0084 نوروز ابراهیم خانی زنجان -شهرک کارمندان-پشت بانک ملی-پلاک 30و31 33470756 09122423321
30-0085 محمود یوسفی زنجان - خیابان کارگر-روبروی نهضت سوادآموزی-پلاک 280 33457749 09121414485
30-0088 محسن جلیلی زنجان-خیابان بعثت-ساختمان بعثت - طبقه دوم-واحد8 33777163 09127434260
30-0090 داور رجبی کوچی زنجان-خیابان سعدی شمالی-روبروی بیمارستان ارتش -ساختمان شمس-طبقه سوم- شماره 301 33568512 09122428072
30-0095 جمشید نیرومندپسند زنجان-خیابان دلجوئی-کوچه شرفی-پلاک 11-آپارتمان نسیم 09123421393
30-0096 هومن ثبوتی زنجان-خیابان صفا-ساختمان صفا-طبقه همکف-واحد 23 33467585 09121414941
30-0098 حامد نظری زنجان-شهرک کارمندان-پشت بانک ملی-پلاک 31 33469571 09123412419
30-0099 اصغر حجتی زنجان خیابان سعدی شمالی -ساختمان اشراق-واحد13 33554646 09122417910
30-0100 فواد امیدی زنجان-اعتمادیه-خیابان سوم وسط(شهید مرسلی)-روبروی ساختمان شورای شهر-پلاک 45 33420287 09126422127
30-0101 عبدالله ثقفی زنجانی زنجان-شهرک کارمندان-فاز3-خیابان دوم شرقی-پلاک1127 33441619 09121410936
30-0102 مجید سعادتی زنجان-اعتمادیه-نبش خیابان نهم غربی-ساختمان رادمان-طبقه دوم-واحد18 33423861 09128422256
30-0103 احمد نصیری زنجان-کوچه مشکی- میدان رسل- اول خیابان امامت-ساختمان پاک بین-پلاک1-طبقه سوم 33446891 09127453560
30-0104 حسین حکمی زنجان -كوچمشكي - نرسيده به چهارراه اول - ساختمان اطلس-طبقه دوم - واحد 5 33440305 09122413452
30-0105 علی فضلی زنجان-اراضی پایین کوه - میثاق 12-قطعه 5574-جنب مسجد امام رضا (ع) 33462763 09122416512
30-0107 مجید رضا همافر زنجان -خیابان صفا - ساختمان صفا - واحد 40 33440780 09121411355
30-0110 محمدرضا محمدی زنجان -کوچمشکی - نرسیده به چهارراه اول - ساختمان اطلس - طبقه دوم - واحد 5 33440305 09122417950
30-0111 شهرام سهرابی زنجان-دروازه ارک-خیابان 17 شهریور-ساختمان حمید-واحد11 33564076 09123410597
30-0113 علی یوسفیه زنجان -خیابان کوچه مشکی - چهار راه سوم-جنب بانک قوامین-پلاک 520 -طبقه اول-واحدیک 33446791 09125417168
30-0114 حمید بهروزی زنجان-اعتمادیه-خیابان سوم غربی-روبروی ساختمان شورای شهر-پلاک 49 33421422 09122419004
30-0115 خلیل شعبانی زنجان جاده شهرک-نبش خیابان قائم 6-پلاک 2966-طبقه دوم 33440377 09126417586
30-0116 مصطفی لطفی قشلاقی ابهر-بلوار طالقانی-جنب فرمانداری-طبقه فوقانی بانک مسکن-طبقه اول-واحد3 35244440 09121425083
30-0117 مهرزاد یوسفی ابهر -بلوارطالقانی جنوبی - جنب مخابرات-کوچه شهید رضا ولی-پلاک11-طبقه2 35245370 09122422514
30-0118 جعفر نیکومنش زنجان -خیابان صفا-ساختمان صفا-طبقه دوم-پلاک 35 33461037 09122411321
30-0119 محمدرضا خان محمدی زنجان-خیابان شهداء - ساختمان کورش 10 - طبقه اول -واحد 2 33565005 09121410079
30-0121 حمید علی الهی زنجان-خیابان صفا - ساختمان صفا - طبقه اول - واحد 33 33461041 09017654536
30-0122 حسین مهاجری زنجان- شهرک کارمندان-فاز دوم-خیابان 12-قطعه 20-طبقه 8-واحد 16 3346963 09126410986
30-0123 مجید فرخی زنجان-خيابان صفا-روبروی بیمارستان شفیعیه-ساختمان صفا-طبقه اول-واحد26 33461040 09121411239
30-0124 حیدر نوری قیدار- چهارراه مطهری-نبش بلوار بهشتی و خیابان مطهری شمالی-پلاک 137 34229779 09122421109
30-0125 وحیدرضا میرطاهری زنجان - اعتمادیه-خیابان دکتر امیراعلم غضنفریان-مابین خیابان سوم و چهارم - پلاک 32 33420570 09125158209
30-0126 رضا نظری زنجان-سه راه امجدیه-مجتمع ایرانمهر-واحد21 33567220 09126419167
30-0127 حسین محمودی زنجان-خیابان سعدی شمالی-ساختمان اشراق-طبقه دوم-واحد9 33552605 09123414335
30-0128 حسن احدپورنیاری زنجان -خیابان شهدا - ساختمان 39 -طبقه سوم - واحد 5 33337828 09125420959
30-0129 مسعود جلیلی زنجان -خیابان زینبیه-ساختمان هشت بهشت-طبقه 6-واحد 607 33360340 09127437994
30-0130 آرش سلطانی زنجان-فلکه کوچمشکی- ساختمان قائم - واحد 202 33469578 09125417158
30-0131 علیرضا عنقاء زنجان -خیابان زینبیه - کوچه علیمردان خان - ساختمان عقیق -طبقه اول- واحد 4 33332545 09124068946
30-0133 علیرضا رسولی زنجان -دروازه ارک-ابتدای خ17شهریور-ساختمان حمید-طبقه دوم -واحد11 33561922 09125414378
30-0135 محسن فریدی زنجان-خیابان جمهوری-نبش خیابان 9 اعتمادیه-کوچه شهید فرشاد عباسی -ساختمان رادمان-طبقه دوم-واحد 12 33421515 09121425342
30-0136 علی مدقالچی زنجان-شهرک لاله - 30 متري هفتم -  قطعه 17 33780880 09122410986
30-0137 آرمین خانی خرمدره -خیابان امام خمینی-بعد از کوچه 15-جنب دفتر نمایندگی نظام مهندسی-پلاک 1/311 35538474 09193456103
30-0139 ایرج زمانی بشرزاد زنجان - خیابان شهدا - ساختمان فومنات -طبقه چهارم- واحد 303 33364287 09127409464
30-0140 عبدالله توکلیان زنجان  -خیابان کارگر - ساختمان صفا - طبقه دوم-واحد41 33462298 09124412763
30-0141 رضا روانبخش زنجان-کوی صدرا-جنب بیمارستان امام حسین(ع)-مجتمع آفتاب-واحد5 33549658 09123410305
30-0144 محمدرضا وثوق زنجان -چهارراه سعدی-کوچه شادمان-پلاک 8 33422254 09121411764
30-0145 مرتضی بیگلی زنجان- خیابان خرمشهر- ساختمان آریان دمیر-بالای بانک پارسیان - طبقه دوم- واحد 4 33777775 09125422933
30-0146 علی طوسی زنجان -خیابان خرمشهر-ساختمان آریان دمیر- طبقه دوم-واحد4 33777774 9127404907
30-0149 سیامک سلجوقی بادلو زنجان - اراضی پائین کوه - فاز 4 - میثاق 17 - واحد 4015 33461468 09122419815
30-0150 محسن کاظمی راد زنجان-شهرک کارمندان-پشت بانک ملی-پلاک31- طبقه اول 33469571 09127417264
30-0151 علیرضا ابراهیمی زنجان-خیابان خرمشهر-جنب باسکول-طبقه فوقانی بانک پارسیان-طبقه 4-واحد 8 33741806 09123421611
30-0153 حسین محمدی زنجان-اعتمادیه-خیابان13 وسط-پلاک 10-طبقه دوم 33424658 09122411902
30-0154 عزیز بدلی زنجان - اعتمادیه-خیابان13 وسط -پلاک 10-طبقه دوم 33424658 09122418152
30-0156 علیرضا اسلامیان زنجان-جاده گاوازنگ-میدان آزادگان-ساختمان تجاری اداری سهند-طبقه پنجم-واحد 54 33415011 09125426951
30-0157 حمید حیدری زنجان - دروازه ارک -خیابان شهدا-ساختمان کوروش 10-طبقه سوم-واحد10 33561940 09122413204
30-0158 امیررضا معظمی زنجان-خیابان 17 شهریور-ساختمان آریا-طبقه اول - واحد 1 33534607 09121410410
30-0159 حسین ملکی نجان- خیابان سعدي شمالي-پائین تر از بهار- نبش کوچه دست افشان-ساختمان ستاره-طبقه دوم -واحد4 33443800 09121413644
30-0160 حمید ندیرخانلو زنجان-انتهای 30 متری انصاریه-نرسیده به تقاطع شیخ اشراق-قطعه 7250- طبقه اول -واحد یک 33784132 09127728072
30-0161 شادی پایور زنجان -خیابان صفا - ساختمان صفا - طبقه اول - واحد 33  33472206 09017654536
30-0162 سعید مرادی زنجان -سعدی شمالی - ساختمان شمس - پلاک 200 - واحد 201 33531352 09124413492
30-0163 هادی صادقی زنجان-هنرستان-خیابان خرمشهر-خیابان سوم شعبان-نبش کوچه متقی-پلاک 43 33741945 09125416948
30-0165 فرید ثبوتی زنجان -چهار راه امیر کبیر- پاساژ امیرکبیر -طبقه اول واحد 5 33451553 09031061383
30-0166 رضا حیدری زنجان - سه راه امجدیه-ساختمان ایرانمهر-واحد 21 33561922 09122410043
30-0167 پریسا ندیرخانلو زنجان- خیابان صفا-ساختمان امیر - طبقه 3 - واحد 10 33469365 09353415082
30-0168 رضا بیات زنجان- اراضی پائین کوه-میثاق نهم-پلاک 4241 33466573 09125410905
30-0169 احمد همتی زنجان- خیابان سعدی شمالی -روبروی اداره کشاورزی -ساختمان آروین-طبقه همکف - واحد 3 33541583 09125427213
30-0170 سونا روهنا زنجان-شهرک کارمندان-فاز2-خیابان هفتم-روبروی مدرسه نبوت-پشت بانک ملی 33449882 09127433005
30-0172 بهروز نیک بین زنجان- خیابان سرداران شهید-ساختمان جاویدان-طبقه دوم-واحد3 33471620 09126422796
30-0173 رضا تقی لو زنجان-میدان ارک- روبروی قنادی ارک -پلاک 562 -طبقه زیرزمین 33550983 09127420500
30-0174 حمید صیدی زنجان- اعتمادیه-خیابان شهید مرسلی- نبش سوم وسط-روبروی ساختمان شورای شهر-پلاک 45 33420287 09127400498
30-0175 زهرا بابائی زنجان -کارمندان فاز 3 خیابان 12شرقی پلاک 121 طبقه زیرزمین 33456716 09124415726
30-0176 اصغر حسنلو زنجان- انصاریه-سهروردی دهم-پلاک 354 33780654 09128413360
30-0177 فرهاد نعمتی آذر زنجان-خیابان شهدا -جنب بانک رفاه -ساختمان کورش -طبقه سوم- واحد 10 33561922 09193435395
30-0178 حکمت اله خدابنده لو خدابنده-خیابان امام-خیابان شهید هاشمی نژاد-دفتر فنی و مهندسی صدرا 34229205 09123420635
30-0179 مسعود نجفی زنجان-خیابان صفا-ساختمان صفا-واحد28 - 09125419874
30-0180 عبدالحسین معماریان زنجان-چهارراه امیرکبیر-پاساژامیرکبیر-طبقه اول-واحد5 33440139 09127416944
30-0182 حسین محمدی زنجان-بلوار آزادی-پائین تر از هتل پارک-پلاک 124 33364121 09127454164
30-0183 جعفر خدابخش زنجان-خیابان زینبیه-ساختمان ماهور-طبقه اول-واحد یک 33339458 9125410780
30-0185 پیام مرندی زنجان- اعتمادیه -نبش خیابان نهم غربی-ساختمان رادمان-طبقه دوم-واحد16 33423845 09121410431
30-0186 آیت اله شفیعی اینچه خدابنده-خیابان شهرداری-روبروی شهرداری-پلاک 103 34221689 09193876209
30-0187 اکبر مهدیون راد زنجان-خیابان جمهوری-نبش خیابان 9 اعتمادیه-ساختمان رادمان-طبقه اول-واحد9 33420238 09124420653
30-0188 محمود رضا صنایعی زنجان- خیابان صفا-ساختمان صفا-طبقه دوم-واحد 37 - 09121413393
30-0189 علی النقی صفری زنجان-اعتمادیه-خیابان 13-پلاک 10-طبقه دوم  33424658 09121411913
30-0190 سارا بهاری زنجان- کوچه مشکی -چهارراه دوم-ساختمان شهاب-طبقه اول-واحد2 33447183 09125420820
30-0191 مجید شهبازی زنجان - خیابان صفا- روبروی دانشکده دندانپزشکی -ساختمان صفا-طبقه اول-واحد31 33461183 09122419840
30-0192 سیدعباس سلطان محمدی زنجان- انتهای خیابان سعدی شمالی-پلاک 209-بالای نانوایی -طبقه اول-واحد6 09125130672
30-0193 رضا اکبری خدابنده- خیابان امام -کوچه بامداد-پشت داروخانه محرمی-پلاک 587 34226739 09128424859
30-0194 اعظم پرنلو زنجان-دروازه رشت-اول خیابان صفا-ساختمان امیر-طبقه سوم-واحد9 33469365 09127407150
30-0195 محسن بیگدلی ابهر- خیابان طالقانی جنوبی-جنب فرمانداری-ساختمان بانک مسکن-طبقه اول 35244442 09127442941
30-0196 فرزاد خدابنده لو خدابنده - خیابان امام-خیابان شهید هاشمی نژاد-پلاک 28 34225897 09102032194
30-0197 محمدرضا والی زاده قیدار -بلوار خلیج فارس-روبروی ایران خودرو-نبش کوچه شهید بابائی 34210810 09121424012
30-0199 آلاله اشرفی زنجانی زنجان-خیابان صفا-ساختمان تک-طبقه سوم-دفتر فنی شماره 199 -واحد 301 33465272 09122414856
30-0200 مهدی افشار زنجان- خیابان جمهوری اسلامی-نبش خیابان نهم اعتمادیه-ساختمان رادمان-طبقه اول-واحد4 33423841 09127409206
30-0201 سعیده چوبان پیشه ظفر ابهر- شناط-نبش کوچه پیمان -دفتر 201 35262353 09126424245
30-0202 حمید خوشدل زنجان-خیابان صفا-ساختمان صفا-واحد 27 33445806 09123422315
30-0203 صمد حسینی زنجان- خیابان خرمشهر-نرسیده به میدان هنرستان-جنب بانک صادرات-طبقه1 -واحد1 33451773 09125410920
30-0204 محمد جاهد زنجان-کوی خرداد-فاز2-خیابان ولایت -قطعه 13 33557861 09191412773
30-0205 غلامرضا نیازی زنجان-خیابان امام-روبروی بانک اقتصاد نوین-ساختمان فردین-طبقه دوم-واحد4 33325867 09127453668
30-0206 علی مهر آیین زنجان-کوی شهریار-خیابان اول-قطعه 1795 33561922 09124414133
30-0207 قدرت اله زهره وند زنجان-خیابان شهدا-ساختمان کوروش10-واحد9 33552638 09125421655
30-0209 داود امیری زنجان-بزرگراه 22 بهمن -جنب پل ولیعصر-روبروی مجتمع مسکونی صدف-پلاک4753 33444979 09126420299
30-0210 ایرج عزیزخانی ابهر-خیابان طالقانی جنوبی-روبروی دفتر نمایندگی نظام مهندسی-طبقه فوقانی کتاب فروشی فرهنگ-پلاک 38 35244442 09125429935
30-0212 سعید محبی زنجان- خیابان خرمشهر-جنب بانک پارسیان-پلاک 210- واحد4 33745128 09127406505
30-0213 مهدی شهیدی ارقینی خدابنده-خیابان مطهری شمالی-پایین تر از بهزیستی-جنب کوچه گنج خانلو 34229502 09127416166
30-0215 مهشید مقیمی ابهر -خیابان 12 متری لاله-روبروی بن بست گلها-پلاک 34-طبقه سوم-واحد5 35271171 09196952920
30-0216 محمد رضا طاهرخانی زنجان- دروازه ارک-خیابان 17 شهریور-ساختمان حمید-واحد 14 09123410597
30-0217 محمدتقی محمدی گوندره قیدار - خیابان شهرداری-روبروی درمانگاه شماره 2-دفتر مهندسی آراس 34226787 09123424384
30-0218 جواد رستمی زنجان-خیابان صفا-بالاتر از بیمارستان -ساختمان تک-طبقه دوم-واحد 201 33465275 09121413905
30-0219 تقی نوری زنجان-انصاریه -گلستان 13-قطعه 965-واحد 1 33771419 09123411377
30-0220 حبیب زمانی زنجان - خیابان زینبیه غربی-کوچه علیمردان خان-ساختمان عتیق-طبقه اول-واحد4 33332545 09122415204
30-0221 حسین امامی زنجان-خیابان 17 شهریور-پلاک 60- ساختمان آریا-طبقه اول-واحد یک 33534605 09141188407
30-0222 سید سینا خامسی زنجان- خیابان شهدا-ساختمان مهرگان-طبقه دوم-واحد 11 33535074 09127403563
30-0223 محمود همتی زنجان-خیابان 17 شهریور-نبش کوچه سقاخانه-طبقه فوقانی قصابی 33561094 09128777030
30-0224 سید ناصر شریفی فر زنجان-45متری انصاریه-مابین گلستان 12 و13 -قطعه 4435 09121414189
30-0226 محمدباقر احمدی زنجان- انصاریه- مابین بوستان 7و1 - پلاک 2448 33780946 09127440462
30-0227 حسین فیروزی زنجان- خیابان شهدا-ساختمان فومنات-طبقه اول-واحد 104 09125424534
30-0228 احسان ضرغامی زنجان- کوچمشکی-خیابان 12 متری سوم جنوبی-خیابان شهیدحسن علی احمدی-پلاک 19/1 33443745 09359442552
30-0229 حسین قنبری خدابنده - خیابان کمربندی-خیابان باران-نبش کوچه سریر-پلاک15 34225951 09125412923
30-0230 مهدی سلیمانی راد خرمدره-بلوار امیرکبیر-مجتمع الهام-پلاک2 35537486 09356291393
30-0231 سیروس شکورزاده زنجان- خیابان خرمشهر-نرسیده به میدان هنرستان-جنب بانک صادرات-واحد4-طبقه 1 33451773 09123412302
30-0232 اصغر صدری خرمدره- خیابان امام خمینی-بعد از کوچه 15-جنب نظام مهندسی - پلاک 1/311 35538474 09123420355
30-0233 لنا صفائیان زنجان-اعتمادیه-نهم غربی-ساختمان دادمان-طبقه دوم-واحد2 33420235 09122421600
30-0234 حیدر شفقتی زنجان-خیابان خرمشهر-نرسیده به میدان هنرستان-طبقه فوقانی تالار نور-واحد 103 33785843 09125418297
30-0235 سعید رستمخانی زنجان- کوی شهریار-خیابان اول-قطعه 1795-طبقه همکف - 09121413505
30-0236 حامد افشاری زنجان-خیابان بعثت-روبروی قنادی ایللر-نبش کوچه جعفری-ساختمان زمرد-طبقه دوم 33323874 09128423455
30-0237 جلال مرسلی هیدج-خیابان حکیم هیدجی - جنب مسجد جامع 35753020 09126410417
30-0238 سپهر غمخواری پیشه زنجان- اعتمادیه-خیابان پانزدهم-پلاک 32/1 33466141 09123421102
30-0239 احسان صولتیان زنجان-شهرک کارمندان-فاز2-خیابان 3-پلاک881 33446771 09122422227
30-0240 جعفر رستمی زنجان- خیابان سعدی وسط -کوچه موسوی-پلاک 11-طبقه دوم-واحد6 33365388 09192775489
30-0241 غلامعلی داداشی زنجان-خیابان بعثت-ساختمان زمرد-طبقه دوم-واحد4 33449447 09121416546
30-0242 علیرضا کلانتری خرمدره-خیابان امیرکبیر جنوبی-پلاک 102 33537027 09123420064
30-0243 حسین ملک محمدی ابهر -بلوار طالقانی-جنب فرمانداری-ساختمان بانک مسکن -طبقه اول-واحدیک 35232648 09127452847
30-0245 علیرضا صادقی ابهر-جاده ترانزیت - روبروی شهرداری - نبش کوچه وحدت -طبقه اول-دفتر مهندسی مهراز 35222610 09123423858
30-0246 مهدی بابائی زنجان-چهارراه انقلاب-نبش کوچه زرنانی-ساختمان زرتشت-طبقه دوم-واحد 202 33338345 09121410292
30-0247 علی اکبر رستمی زنجان-30متری انصاریه-روبروی نیک سازان-پلاک 7272 33788122 09127440701
30-0248 سیدمحسن موسوی طیبی زنجان-دروازه ارک-خیابان مدرس-روبروی کوچه سلیمی-پلاک 191 09122414204
30-0249 علی نظری زنجان-دروازه ارک-خیابان 17 شهریور-مجتمع حمید-طبقه دوم-واحد 9 33561922 09125413270
30-0250 فاطمه نظری زنجان-خیابان امام-ساختمان ممتاز-طبقه دوم-واحد 208 33365952 09126422369
30-0251 سمیه ملائی زنجان-اراضی پائین کوه-نبش میلاد 13-پلاک 4635 33471130 09127420357
30-0252 محمود رجبی ابهر-روبروی مسجد جامع-طبقه فوقانی باشگاه آیکان 35276552 09127445367
30-0253 محمد محمدی خدابنده-خیابان شهرداری-پائین تر از درمانگاه شماره 2-دفتر طراحی کاخ 34225401 09128412736
30-0254 لادن عباسی زنجان-شهرک کارمندان-خیابان هفتم-فاز2-قطعه 12-طبقه دوم 33475101 09126414146
30-0255 حسن افشار زنجان-45 متری انصاریه-مابین سهروردی سوم و چهارم-قطعه 6207- طبقه اول 33743094 09125411215
30-0256 حامد رادمهر قیدار-خیابان امام-روبروی تالار صدف-پلاک 628 34230123 09109992009
30-0257 اسماعیل حاجیلو زنجان-خیابان مدرس-بالاتر از آژانس مدرس-نبش کوچه مکی-پلاک 40 33563366 09125421093
30-0258 وحدت معمارزاده زنجان-دروازه ارک-خیابان 17 شهریور-ساختمان حمید-طبقه سوم-واحد 14 33564076 09128414535
30-0259 فرزانه عربلو ابهر-خیابان طالقانی شمالی-نبش میدان امام حسین-پلاک 3-طبقه اول 35243990 09122423063
30-0260 حمید رسولی زنجان-انصاریه- 30متری ولیعصر-پلاک 7252 33780776 09123416547
30-0261 امیرسینا پالیزی زنجان-کوچه مشکی-کوچه قزلباش-پلاک 505 33770240 09122411633
30-0262 علی حیدری زنجان-خیابان صفا-ساختمان صفا-طبقه اول-واحد 30 33464799 09121416349
30-0263 میر خلیل غدیری زنجان-خیابان سعدی شمالی-روبروی بیمارستان ارتش-ساختمان شمس-طبقه دوم-واحد 201 33531352 09122425527
30-0264 مجتبی بیگلی زنجان-خیابان بعت -جنب بانک کشاورزی-ساختمان بعثت-طبقه سوم-واحد 11 33332087 09128422770
30-0265 عادل ابطحی زنجان-خیابان کارگر-خیابان شهید یگانه-پلاک 78-طبقه 5 33721021 09122411427
30-0266 علی بیگدلی خدابنده-خیابام امام -جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی-پلاک 587 34226739 09127452236
30-0267 بهزاد اسمعیلی زنجان شهرک کارمندان - فاز2-خیابان 5 غربی-پلاک 635 09120436946
30-0268 فرزاد بیگدلی زنجان-دروازه ارک-ابتدای خیابان 17 شهریور-ساختمان حمید-طبقه اول-واحد2 33564076 09127418048
30-0269 وحید یاری قلی هیدج -خیابان امام -جنب خیابان علامه حلی-پلاک 1 35751721 09125420714
30-0270 جواد مقدم زنجان فلکه آزادگان -ساختمان سهند-طبقه 7-واحد703 33414209 09126414517
30-0271 حمیدرضا بهرامی زنجان-خیابان 17 شهریور-ساختمان ماهان-روبروی رستوران تبرک-طبقه اول-واحد201 09127414300
30-0272 حمید رضا بازرگان زنجان-میدان آزادگان-مجتمع اداری تجاری سهند-طبقه سوم-واحد 303 09123422357
30-0273 رباب احمدی زنجان-خیابان بعثت-ساختمان بعثت-طبقه سوم-واحد14 33451782 09122410969
30-0274 مهری بیات زاده زنجان-خیابان شیخ فضل اله نوری-ساختمان ولیعصر طبقه دوم-واحد 3 33462962 09127418265
30-0275 حسین رحیمی زنجان-خیابان جمهوری-ضلع غربی میدان-پلاک 222 09128771350
30-0276 حسین مقدمی زنجان -کوی فرهنگ-مسیر یک-روبروی بانک ملی- نبش خیابان نسترن 10 پلاک 416/2 09197495952
30-0277 صابر حیدری ابهر-جاده ترانزیت-روبروی شهرداری-نبش کوچه وحدت 09123418019
30-0278 حمید رضا  افشار زنجان-خیابان جمهوری-ضلغ غربی میدان جمهوری-پلاک 222 33452214 09125426829
30-0279 سعید بابائی زنجان-زیباشهر-فاز یک -شیرازی 16-قطعه 404 09126413716
30-0280 موسی شجاعی زنجان-میدان قائم-ابتدای خیابان سرداران شهید-پلاک1 33451649 09123412050
30-0281 شهریار داودی زنجان-خیابان خواجه نصیرطوسی-پلاک62-طبقه اول 33366736 09119594046
30-0282 حمید رفیعی زنجان-پونک-خیابان عنصری-قطعه 374- واحد همکف 33703098 09122417094
30-0283 سعید تیموری زنجان شهرک کارمندان خیابان 5 غربی پلاک 1243-ساختمان کوروش-واحد10 33455493 09125260429
30-0284 بهزاد علی محمدی زنجان-اعتمادیه-خیابان سوم غربی-بالاتر از کلینیک حکیم هیدجی-پلاک 86-واحد2 33422630 09101413909
30-0285 فرشاد داودی زنجان -45متری انصاریه مابین سهروردی سوم و چهارم-طبقه اول -قطعه 6207 33743094 09128416755
30-0287 ناهید ژاله مهینی زنجان  -اراضی ثبت -  خیابان پنجم  - قطعه 84 33461736 09127416839
30-0286 میلاد شمس آرا زنجان - چهارراه امیرکبیر-خیابان شهدا-ساختمان امیرکبیر-طبقه3-واحد309 33334411 09127403407
  • 24 خرداد 1391
  • مدير سايت
  • 85899
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025