فرم های نظارت

جهت دریافت فرم های نظارت لطفا کلیک نمایید.


سازه:


معماری:


تاسیسات مکانیکی:


تاسیسات برقی (قدیم):


تاسیسات برقی(جدید):


پایان عملیات/ گزارش تخلف/ تمدید یا انصراف از نظارت:


نقشه برداری:

فرمهای ناظر هماهنگ کننده:

فرمهای نظارت قدیمی:

 اعلام نام و برند مصالح استاندارد استفاده شده در ساخت و سازها توسط ناظران طبق فرم مربوطه:  

  • 02 آبان 1390
  • مدير سايت
  • 133099
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025