ضوابط و نظام نامه ها

نظام نامه ها
نظام نامۀ کمیسیون های تخصصی و کمیته های موضوعی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها
نظام نامۀ نحوۀ ادارۀ مجامع عمومی عادی و فوق العاده نظام مهندسی ساختمان استان
نظام نامه کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان ماده 27 استان زنجان
نظام نامۀ تأسیس و اداره دفاتر نمایندگی شهرستان­ها
نظام نامه نحوه نظارت بر کار توسط مهندسان ناظر
نظام نامۀ دفاتر هماهنگ کنندۀ طراحی و نظارت
نظام نامۀ دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
نظام نامۀ دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
نظام نامه اعمال مخالف شئون حرفه ای
نظام نامۀ ادارۀ جلسات شورای مرکزی
نظام نامۀ ادارۀ جلسات هیئت مدیره
نظام نامۀ رابطین درشهرهای تابعه
نظام نامۀ جذب نیروی انسانی
نظام نامۀ گروههای تخصصی (مصوب هیئت مدیره دوره هفتم)
نظامنامه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها (مصوب مورخ 1395/04/23 شورای مرکزی)
نظام نامۀ مالی و معاملاتی
نظام نامۀ نظام پیشنهادها
نظام نامۀ تبریک و تسلیت
نظام نامۀ کارآموزی
نظام نامۀ اتاق فکر
 نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان 
 نظام نامه تشکیل کمیسیون و  واحد انرژی،  استاندارد  مصالح و محیط زیست
نظام نامه کمیته ی ایثارگران سازمان نظام مهندسی استانها
نظام نامه نحوه محاسبه حق الزحمه و حق الجسات اعضای هیات مدیره رئیس و خزنه دار بازرسان و اعضای شورای انتظامی

ضوابط
ضوابط فنی برای استفاده از بلوکهای سقفی پلی استایرن منبسط شده در سیستم سقف تیرچه-بلوک
ضوابط مربوط به سیستم سقف کوبیاکس
ضوابط مربوط به خدمات تجمیع پلاکهای مسکونی
(1400.09.06) ضوابط صرفه جویی انرژی در ساختمان ها
(1400.12.01) ضوابط پیشنهادی سامانه های اطفا حریق اتوماتیک و دستی
  • 05 آبان 1392
  • مدير سايت
  • 42884
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025