آب

اهم وظایف بخش آبفا سازمان نظام مهندسی

واحد بازرسی آب و فاضلاب سازمان نظام مهندسی پیرو تفاهم نامه مصوب به تاریخ 17/5/1388 فی مابین وزارت خانه های مسکن و شهرسازی و نیرو و سازمان نظام مهندسی در خصوص نظارت بر استاندارد سازی انشعابات آب و فاضلاب در راستای اصلاح الگوی مصرف ، تشکیل و جلسات متعدد کارشناسی تاکنون توسط نمایندگان اداره کل مسکن و شهرسازی استان و شرکت آب و فاضلاب استان و سازمان نظام مهندسی استان برگزار شده تا نهایتاً در تاریخ 11/4/1391 اولین ارجاع نظارت انشعابات به سازمان نظام مهندسی صورت پذیرفت . در حال حاضر از شروع ارجاع کار نظارت بر انشعابات آب وفاضلاب ، صرفاً نظارت برانشعابات آب از طرف شرکت آبفا به سازمان محول گردیده است و هنوز ارجاع کار نظارت بر انشعابات فاضلاب شهری به سازمان آغاز نگردیده است . لازم بذکر است در تفاهم نامه مابین سازمان و شرکت آبفا مقرر شده بود که نظارت بر انشعابات فاضلاب صرفاً برای ساختمانهای جدید الاحداث که در محدوده شبکه فاضلاب شهری به بهره برداری رسیده است انجام شود که تاکنون انجام نشده است .

1-مراحل تشکیل پرونده

-دریافت معرفی نامه متقاضی انشعاب آب از طرف سازمان آبفا
-محاسبه تعرفه حق الزحمه نظارت انشعابات و اعلام به متقاضی
-تشکیل پرونده پس از کنترل فیش واریزی و ارائه شده
-تعیین ناظر با در نظر گرفتن اولویت با نظارت با ناظر تاسیسات داخل ساختمان و سهمیه مانده ناظرین
-ارائه مدارک مورد نیاز به مالکین و ارجاع به مجری نصب انشعابات
-بررسی و کنترل پرونده های تائید شده و تکمیل آنها
-صدور نامه معرفی به شرکت آبفا جهت صدور کارت اشتراک متقاضی
-جداسازی فیش های واریزی پرونده ها و ثبت کد مهندسین بر روی آنها و ارائه به امور مالی سازمان جهت واریز به حساب ناظرین
-بایگانی پرونده ها

2-هماهنگی ارائه آموزش های لازم به مهندسان مکانیک با واحد آموزش و سازمان آبفا

3-دریافت و بررسی مدارک ناظرین که دوره های آموزشی نظارت انشعابات آب و فاضلاب را گذرانده اند و معرفی به مربی جهت کارآموزی و بررسی گزارش کارآموزی ارائه شده ونهایتاً هماهنگی لازم برای آغاز بکار متقاضی جهت بازرسی انشعابات . 
پرسنل بخش آبفا سازمان نظام مهندسی استان زنجان
ردیف نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
1 --- کارشناس  آب و فاضلاب -----


- چک لیست نظارت انشعاب آب
- قرارداد اجرا و نظارت بر اجرای سیستم لوله کشی انشعاب آب و فاضلاب شهری
- فرم نقشه و مشخصات فنی انشعاب آب

-نامه شرکت آبفای استان در خصوص محل نصب کنتور و نقطه تحویل انشعاب
-نامه  شرکت آبفای استان  در خصوص ابلاغ شرایط جدید تغییر تعرفه آب بنایی 
نامه شرکت آب و فاضلاب استان در خصوص نحوه نصب انشعاب آب در طبقات
نامه شرکت آب و فاضلاب استان در خصوص
حجم مخازن ذخیره آب مشترکین
نامه شرکت آب و فاضلاب استان در خصوصدر خصوص نصب استاندارد انشعابات آب در سطح شهر زنجان 
 
  • 18 فروردین 1392
  • مدير سايت
  • 49897
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025