بخش اداری(اداری، دبیرخانه)

اهم وظایف بخش اداری :

ثبت و اسکن نامه های وارده ، صادره و تایپ صورتجلسات
ثبت برگه های مرخصی و ماموریت
ثبت قراردادهای پرسنل


پرسنل بخش اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس
1 سارا وثوق پرسنل واحد  اداری و دبیرخانه 33049205
2 مهدی حسینی کارشناس دبیرخانه 33049206
3 روح اله حیدری خدمات 33049420
4 خدمات 33049130
5 محمود حیدری نگهبان 33049100
6 صمد تقیلو نگهبان 33049100
7 حسین محمودی نگهبان 33049100
  • 08 دی 1392
  • مدير سايت
  • 40539
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025