تاریخچه سازمان

درسال 1368توسط تعدادی ازمهندسین علاقه مند به کار جمعی تشکلی بنام کانون مهندسین زنجان بوجود آمد و با هدف ساماندهی و انسجام بخشی به مجموعه مهندسان فعال دربخش ساختمان وپیگیری امور حرفه ای وصنفی با حدود 35 نفر عضو فعالیت خود را آغار نمود و با همت وتلاش تعدادی پیشکسوتان علی الرغم مقاومت هایی که درمقابل آن انجام میگرفت با طی فراز ونشیب فراوان تثبیت شد و همکاری خود را با شهرداری درزمینه کنترل نقشه و ارجاع کار طراحی و نظارت شروع کرد. درسال 1374 قانون نظام مهندسی ساختمان و درسال 1375 آئین نامه اجرایی آن به تصویب رسید. بعد از ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان انتخابات سراسری اولین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی درتاریخ 21/4/78برگزار گردید. دوره هیئت مدیره سه سال است که درحال حاضر هیئت مدیره هشتم مشغول انجام وظیفه میباشد. اکنون این سازمان با 6450 نفر عضو در 6 رشته اصلی : معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی ونقشه برداری فعالیت مینماید.
  • 06 مرداد 1393
  • مدير سايت
  • 39934
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025