معرفی امور اداری، آموزش و پروانه اشتغال

این واحد وظیفۀ تنسیق امور مختلف مرتبط با بخشهای اداری، آموزش و صدور پروانه اشتغال بکار مهندسین را بر عهده دارد. امور اداری سازمان مشتمل بر دو بخش اساسی اداری و پروانه اشتغال میباشد.
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس
1 سید اصغر صفوی مدیر  امور اداری، آموزش و پروانه اشتغال 33049200
  • 23 تیر 1395
  • مدير سايت
  • 19646
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025