معرفی واحد ریاست


این واحد وظیفه تنسیق امور مختلف مرتبط با بخشهای ریاست، روابط عمومی، حقوقی و انفورماتیک سازمان را بر عهده دارد.واحد ریاست مشتمل بر بخشهای ریاست، روابط عمومی، حقوقی و انفورماتیک می باشد.
  • 14 دی 1398
  • مدير سايت
  • 9917
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025