بخش واحد دفتر فنی

اهم وظایف واحد دفتر فنی :
  •  ارجاع کار خدمات مهندسی (طراحی ، نظارت ، اجراء ، پلان مسطحاتی ، تفکیک آپارتمان ،شهرسازی ،آزمایشگاه و کارشناسی ماده 27 ) به دفاتر طراحی و مهندسین ذیصلاح
  •  کنترل و بازبینی خدمات مهندسی با همکاری گروههای تخصصی جهت رعایت مقرات ملی ساختمان و طرح تفصیلی شهر زنجان
  •  کنترل صلاحیت و ظرفیت مهندسین در فعالیت های حرفه ای
  •  تائید و ثبت خدمات مهندسی در رشته های شش گانه در نرم افزار دفتر فنی و ارسال آن به مراجع مورد نظر
  •  مشاوره فنی به کلیه مراجعه کنند گان و در خواست کنندگان خدمات مهندسی
  •  همکاری با دیگر واحد های سازمان
 
پرسنل واحد دفتر فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس
1 نرگس سهرابی کارشناس خدمات مهندسی(دفتر فنی) 33049211
2 ابوالفضل محرمی کارشناس خدمات مهندسی (دفتر فنی) 33049212
3 مهدیس اصفهانیان کارشناس خدمات مهندسی (دفتر فنی) 33049213
  • 23 آذر 1392
  • مدير سايت
  • 39770
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025