معرفی بخش کنترل مضاعف

اهم وظایف بخش کنترل مضاعف:
واحد کنترل مضاعف فعالیت جدی خود را از نیمه دوم سال 1391 آغازکرد، ابتدا کارشناسان کنترل مضاعف گزینش شده و در تیم های دونفره بخشهای سازه، معماری، مکانیک، برق تقسیم بندی گردیدند و فعالیت خود را در مناطق مختلف با هماهنگی کامل آغاز کردندهم اکنون دوره جدید فعالیت های کنترل مضاعف از مرداد سال 1398 آغاز گردیده است  که در چهار تیم دونفره سازه ،معماری ،تاسیسات مکانیکی وتاسیسات برقی در شهر زنجان وشهرستان های استان فعال هستند.


 

پرسنل بخش کنترل مضاعف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس
1 سعید نجفی کارشناس خدمات مهندسی (کنترل مضاعف) 33049129

  • 02 شهریور 1401
  • مدير سايت
  • 1998
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025