الکترونیکی شدن فرایند پرداخت هزینه ها و روند صدور، تمدید، تجدید و ارتقای پروانه اشتغال بکار مهندسی

🛑اطلاعیه بسیار مهم
قابل توجه کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی

🔴الکترونیکی شدن روند صدور، تمدید، تجدید و ارتقای پروانه اشتغال بکار مهندسی و پرداخت تعرفه های مربوط به صدور، تمدید، ارتقاء و تجدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی


 
⭕به اطلاع اعضای محترم دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی میرساند مطابق بخشنامه شماره ۱۵۰۱۴۲/۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ابلاغیه شماره ۸۰/۴۶۳۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان ثبت تمامی درخواستهای صدور، تمدید ، تجدید و ارتقاء پروانه اشتغال بکار مهندسی از تاریخ 1401/9/22 صرفا بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزها و سامانه سپامک انجام خواهد یافت و امکان ارائه مدارک بصورت حضوری یا سایر طرق میسر نخواهد بود.
♨️جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی می توانید وارد درگاه ملی مجوزها شده و پس از فعال کردن جستجوی پیشرفته با اضافه کردن دستگاههای اصلی و تابعه (1- وزارت راه و شهرسازی و 2- اداره کل راه و شهرسازی) نسبت به جستجوی کلمه مهندسی اقدام نموده و در نتایج بدست آمده، عنوان "پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی/حقوقی " را یافته و درخواست مجوز را کلیک نمائید.
♦️پس از این مرحله ، با وارد کردن اطلاعات خواسته شده و تکمیل موارد، به سامانه سپامک ارجاع خواهید شد و در آن سامانه می توانید نسبت به ثبت درخواست خود و بارگذاری مدارک خواسته شده اقدام نمائید.

♦️جهت  تمدید، تجدید و ارتقای پروانه اشتغال بکار مهندسی نیازی به مراجعه به درگاه ملی مجوزها نبوده و میبایست صرفا از طریق سامانه سپامک اقدام شود.

♨️ همچنین حسب بخشنامه شماره 400/25424 وزارت راه و شهرسازی پرداخت تعرفه های مربوط به صدور، تمدید، ارتقاء و تجدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا از طریق سامانه پاتمک  امکان پذیر می باشد. و هرگونه پرداخت تعرفه مذکور خارج از روش فوق فاقد اعتبار است.

 
📎لینک درگاه ملی مجوزها:
📎راهنمای تصویری استفاده از سامانه درگاه ملی مجوزها:

📎لینک سامانه سپامک:
📎راهنمای تصویری استفاده از سامانه سپامک:
https://spamak.mrud.ir/Home/Help📎لینک سامانه پاتمک:
📎راهنمای تصویری استفاده از سامانه پاتمک:
https://patmak.mrud.ir/patmak-guide.pdf
  • 04 دی 1401
  • 7594
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025