کارت های استخر موجود در امور رفاهی سازمان و دفاتر نمایندگی شهرستانها🔵کارت های استخر موجود در امور رفاهی سازمان و دفاتر نمایندگی شهرستانها


🔷️لازم به ذکر است بنابر مصوبه هیئت مدیره سازمان علاوه بر تخفیف عمومی یک مورد تخفیف ویژه به مبلغ یک الی دو میلیون ریال برای اعضای دارای پروانه اختصاص خواهد یافت.

🔹️ اعضای محترم میتوانند جهت تهیه کارت ها و بهره برداری از  مجموعه های فوق، به اتاق ۲۰۱ (روابط عمومی و امور رفاهی) و یا دفاتر نمایندگی شهرستان ها مراجعه نمایید.
  • 05 تیر 1402
  • 513
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025