بخش گاز

اهم وظایف بخش کنترل گازرسانی سازمان نظام مهندسی

واحد کنترل گازرسانی سازمان نظام مهندسی پیروتفاهم نامه شماره 950/450 مورخ 13/5/82 وزارت مسکن و شهرسازی وشرکت ملی گاز ایران و شیوه نامه های ابلاغی مربوطه و مطابق مبحث هفده مقررات ملی ساختمان درامر نظارت بر لوله کشی گازساختمانهای مسکونی وتجاری با فشار 4/1 پوند درحال حاضر با بیش از 130 نفر مهندس ناظر دارای صلاحیت در امر لوله کشی گاز ، تعداد حدود 600 مجری لوله کشی گاز در سطح استان و همچنین درامر نظارت بر لوله کشی گاز موضوع تفاهم نامه شماره 56830/420/400 مورخ 6/11/87 وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت نفت درامر نظارت بر لوله کشی گاز فشار قوی متقاضیان عمده و با تعداد پنج نفر پرسنل در مرکز استان و تعداد سه نفر پرسنل در شهرستان های ابهر و خرمدره فعالیت می نماید .

وظایف اجرائی واحد کنترل گازرسانی در بخش فشار ضعیف
1– مراحل تشکیل پرونده نظارت لوله کشی گاز ساختمانهای مسکونی ،تجاری و... مراجعین متتقاضی اعم ازمالک یا مجری :

الف ) محاسبه تعرفه حق الزحمه نظارت لوله کشی گاز و اعلام به متقاضی .
ب ) تشکیل مرحله اولیه پرونده پس از کنترل فیش واریزی ارائه شده و اخذ مدارک لازم .
پ ) تعیین ناظر با در نظر گرفتن سهمیه مانده ناظرین و محدوده فعالیت ناظرین در مناطق شهری و روستاهای تابعه پیرو هماهنگی با ناظر و اعلام ناظر تعیین شده به مجری لوله کشی گاز .
ج ) بررسی و تعیین تکلیف پرونده هائی که طی مراجعه مالکین ، مجریان یا ناظرین موارد ومشکلات فنی یا اجرائی داشته و اعلام به آنها در جهت مرتفع نمودن مشکلات مربوطه .
چ ) بررسی و کنترل اولیه پرونده های تائید شده و تکمیل آنها و ارجاع به کارشناس واحد جهت کنترل فنی طبق مبحث هفده مقررات ملی ساختمان و عودت نقشه های دارای ایراد به مجری جهت رفع ایرادات و ارائه مجدد به واحد و کنترل مجددمبالغ واریزی با توجه به تغییرات و افزایش مصارف با توجه به کنتور گاز مورد نیاز .
ح ) صدور نامه معرفی به شرکت گاز جهت مراحل اشتراک و نصب کنتور .
خ )درخواست واریز مبلغ حق الزحمه نظارت به حساب مهندس ناظراز سوی واحد مالی .

2 – مراحل کارها ی در ارتباط با شهرستانهای ابهر و خرمدره :
الف) دریافت لیست کارکرد و فیشهای واریز ناظرین لوله کشی گاز ارسالی ابهر و خرمدره .
ب) ثبت فیش های واریزی در امور مالی واحد .
ج) تهیه لیست کارکرد کل ناظرین در سطح استان .
چ) اعلام لیست کارکرد ناظرین به امور مالی سازمان جهت اعلام به شرکت بیمه طرف قرارداد جهت بیمه مسئولیت حرفه ای ناظرین .
3 – درخواست اعزام ناظرین عالی سازمان به مناطق و شهرستانها و روستاها در سطح استان :
الف ) جهت شناسائی مجریانی که بدون مجوز و یا در مناطق اعلام نشده از سوی شرکت گاز فعالیت می نمایند .
ب ) بررسی و کنترل نحوه عملکرد مجریان و ناظرین در رابطه با پرونده های تائید شده .

4 – دریافت وبررسی مدارک ناظرین حائز شرایط متقاضی نظارت لوله کشی گاز ومعرفی به مربی جهت کارآموزی
و بررسی گزارش کارآموزی ارائه شده و معرفی کارآموز پس از طی مراحل مذکور جهت درج صلاحیت نظارت لوله کشی
گاز در پروانه .

5 – دریافت وبررسی مدارک متقاضیان مجری گری لوله کشی گاز جهت صدور مجوز مربوطه .


وظایف اجرائی واحد کنترل گازرسانی در بخش فشار قوی

مراحل تشکیل پرونده نظارت لوله کشی گاز متقاضیان عمده ساختمانهای مسکونی ،تجاری :
الف )دریافت پیمان فروش و قرارداد مجری دارای صلاحیت با متقاضی و تعیین حق الزحمه نظارت مطابق دستورالعملها صادره .
ب )دریافت فیش واریزی حق الزحمه ناظر و تعیین ناظر .
ج )دریافت مدارک و نقشه های تائید شده .
چ ) صدور و ارائه تائیدیه گازرسانی جهت ارائه به شرکت گاز جهت تحویل و نصب کنتور و تجهیزات مربوطه .

پرسنل واحد کنترل گازرسانی سازمان نظام مهندسی استان زنجان
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
1 علیرضا حبشی کارشناس  تاسیسات 33049111
2 کامبیز حدیدیان کارشناس  تاسیسات 33049112
3 مریم ناطقی کارشناس  تاسیسات 33049113
 
پاسخ استعلام از اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان درخصوص نحوه اجرای ویرایش چهارم ( 1401 ) مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان​
نامه شرکت گاز در خصوص انشعاب موقت ( جهت ساختمانهای در حال ساخت ) حداقل کنتور G10 و الزاماً سایزینک محل کنتور 1 و 2/1 اینچ 
ابلاغ ویرایش جدید مبحث 17 مقررات ملی ساختمان  (جهت دریافت ویرایش جدید مبحث 17 کلیک کنید)

شیوه نامه وحدت رویه نظارت و بازرسی لوله کشی گاز طبیعی 1/4psi
نامه شرکت گاز در خصوص تایید مستقل اجراء و لوله کشی گاز نگهبانی و سرایداری های : صنایع ، ادارات و سازمان ها ، نهادهای دولتی و مدارس
نامه شرک گاز در خصوص سایزکنتور انشعابات موقت جهت ساختمانهای در حال ساخت و ساز
نامه شرکت گاز در خصوص عدم تایید لوله کشی گاز ساختمانهای فاقد علمک
نکات قابل توجه در گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی (اجرا و تایید لوله کشی در داخل حدود اربعه ملک )​
مکاتبه شرکت گاز در خصوص تایید لوله کشی گاز ساختمان های نیمه کاره و ...
نامه اداره کل راه و شهرسازی و  شرکت گاز استان در مورد عدم حضور مهندسین ناظر در زمان تزریق گاز
فرم درخواست درج صلاحیت گاز
فرم درخواستصلاحیت گاز فشار قوی
درخواست شرکت گاز جهت جلوگیری از ادامه فعالیت مجریان و ناظرین گاز متخلف
فرم گزارش مصالح مصرفی در لوله کشی گاز
نامه شرکت گاز در خصوص معاف بودن مساجد وحسینیه ها وعدم معافیت مغازه های آنها
نامه شورای مرکزی در خصوص استفاده از تجهیزات استاندارد
نامه اداره استاندارد در خصوص استفاده از اتصلات گازرسانی استاندارد 
راهنمای تشکیل پرونده نظارت لوله کشی گاز توسط مجریان و پرداخت مالی به صورت اینترنتی 

نامه اداره گاز در خصوصبست لوله محل نصب کنتور گاز و رگلاتور
دوره آموزشی تربیت مدرس گاز فشار قوی

نامه شورای مرکزی در خصوص استفاده از شیر قطع کن جریان اضافی گاز
قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
 لیست لوله های pvc-u مورد تایید انجمن لوله و اتصلات pvc ایران (به ترتیب حروف الفبا) 
رعایت فواصل استاندارد محل علمک و هم راستایی
 الزام اصلاح و یا انتقال دودکش ساختمانهای مجاور ، ساختمانهای بلند مرتبه جهت از جلوگیری از حوادث گاز ​
نامه شرکت گاز در خصوص تفکیک یک یا چند واحد از اشتراکهای تجمیعی
نامه شرکت گاز در خصوص تزریق گاز داخلی صنایع و مجتمع های مسکونی 
نامه شرکت گاز در خصوص الزامات ایمنی مصرف کنندگان گاز در ساختمانهای عمومی
نامه شرکت گاز در خصوص نظارت بر حسن اجرای گازرسانی به داخل صنایع و مجتمع های مسکونی
نامه اداره راه و شهرسازی در خصوص نصب بخاریهای هرمتیک در مدارس و نحوه و شرایط تایید سیستم اجرای لوله کشی گاز  
نامه شرکت گاز در خصوص تزریق گاز داخلی صنابع و مجتمع های مسکونی(5)
نامه شرکت گاز در خصوص تزریق گاز داخلی صنابع و مجتمع های مسکونی(7)
فرم معرفی مجری جایگزین 

 
مدیران واحد گازرسانی از بدو فعالیت واحد

 
 

ردیف
نام و نام خانوادگی سمت شروع فعالیت خاتمه فعالیت
1 مهندس سید زهیر ترابی مدیر واحد کنترل گازرسانی 1/10/1382 19/10/1390
2 مهندس مجید اسماعیلی مدیر واحد کنترل گازرسانی 6/11/1390 1/10/1391
3 مهندس علیرضا حبشی سرپرست واحد کنترل گازرسانی 1/10/1391 15/11/1391
4 مهندس کریم هوشمندان مدیر واحد کنترل گازرسانی 15/11/1391 08/06/1393
5 مهندس مجید اسماعیلی مدیریت واحد تاسیسات 08/06/1393 تا کنون

  • 29 آبان 1392
  • مدير سايت
  • 71185
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025